Termeni și condiții

I. Organizatori

Promoţiile din cadrul programului de loialitate Castrol Partener Club (denumit în continuare „programul de loializare”) sunt organizate de compania Castrol Lubricants RO, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etaj 1, Birou nr.101, Sector 3, Bucuresti (denumit în continuare „organizator”). 

Participanţi

La acest program cu premii poate participa orice societate înregistrată în România care desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere vehicule rutiere sau de vânzare cu amănuntul a pieselor de schimb pentru acestea – service auto şi magazin de piese auto – denumita în continuare „participant”, care achiziţionează produse incluse in programul de loializare de la distribuitorii prezentaţi pe site-ul castrolpartnerclub.com.
Participarea în cadrul programului de loialitate este limitată doar la societăţile care au personalitate juridică română şi sediul social pe teritoriul României.
Fiecare participant poate acumula puncte pe baza achiziţiilor de uleiuri Castrol de la distribuitorii selectaţi de ei pe site. Pentru aceasta, participantul selectează la prima intrare în platforma online distribuitorii de la care achiziționează ulei.

Participarea la programul de loialitate este gratuită. Nu pot fi formulate nici un fel de pretenţii privind acceptarea ca participant în cazul în care nu este eligibil şi nu se încadrează în termenii şi condiţiile programului.           
 
În cadrul programului de loializare, doar reprezentanţii legali ai participantilor pot aplica în numele acestor societăţi. Persoana care înregistrează societatea în programul extra declară pe propria răspundere ca întruneşte cerinţele cuprinse in prezentul document şi răspunde în faţa legii în acest sens.
Se va considera că participarea în cadrul programului este valabilă atunci când: societatea s-a autentificat în programul de puncte de loializare prezent pe pagina: www.castrolpartnerclub.com. prin:

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe parcursul desfăşurării programului şi acordul privind obţinerea de informaţii comerciale prin intermediul numărului de telefon şi adresei de e-mail furnizate în cadrul programului, de exemplu cu privire la punctele obţinute, modificări aduse listei produselor pentru care se acordă puncte, premiile solicitate de participant, acordurile comerciale şi concursurile organizate în cadrul programului, precum şi cu privire la modificările aduse termenilor si conditiilor extra. 
Acordul privind furnizarea şi prelucrarea informaţiilor comerciale ale participantului conţinând şi cifrele de afaceri lunare realizate de participant cu distribuitorii aleşi – în conformitate cu acest document şi cele stipulate in Protecţia Datelor afişate pe pagina de internet a programului de loializare.
Alegerea distribuitorului sau distribuitorilor de la care participantul achiziţionează sau va achiziţiona produsele în cadrul programului.
Acordul privind respectarea Termenilor şi condiţiilor şi Protecţia Datelor.

În cazul modificării datelor referitoare la societate, reprezentantul legal al acesteia este obligat să le actualizeze online în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care nu îşi îndeplineşte această obligaţie, participantul va suporta costurile suplimentare, întârzierile, neînregistrarea punctelor acordate de distribuitori, riscul de diminuare sau de pierdere a premiului, precum şi orice alte daune şi cheltuieli asociate. Nu este posibilă o înregistrare retroactivă a punctelor.
Pe parcursul programului, participantul are dreptul să modifice lista distribuitorilor aleşi, prin intermediul paginii de internet. Dacă participantul şterge un distribuitor din lista distribuitorilor aleşi, nu vor mai fi luate în calcul punctele pentru produsele achiziţionate de la respectivul distribuitor, modificarea producând efecte din luna în care distribuitorul a fost şters din listă. Atunci când se adaugă un distribuitor nou, punctele pentru produsele achiziţionate vor fi adăugate începând cu luna în care s-a ales distribuitorul respectiv. 
Lista distribuitorilor ale căror produse comercializate sunt incluse în program este disponibilă pe pagina de internet. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a adăuga sau elimina un distribuitor inclus în program, prin afişarea unui anunţ pe pagina de internet (după ziua anunţului, achizitiile de produse de la distribuitorul eliminat nu vor mai fi transformate in puncte).

Operatorul de sistem

Societatea Advanced Ideas Studio SRL (denumită în continuare „ Ideologiq”) a fost desemnată în calitate de operator de sistem.

Furnizorul de servicii

Societatea Advanced Ideas Studio SRL (denumită în continuare „Ideologiq”) a fost desemnată în calitate de furnizor de servicii pentru service center şi pentru mecanismul online cu premii.

II. Crearea contului de participant

Participantul nu îşi creează un cont online personalizat. Agenția creează conturile participanților, iar informațiile privind accesul în platformă vor fi înmânate în format fizic participanților de catre echipa de vânzări Castrol.            
Abia după prima accesare a platformei, contul este activat şi se pot acumula puncte. O înregistrare retroactivă a punctelor pentru conturile neactivate nu este posibilă.           
Transferul şi cedarea unui cont de participant sunt strict interzise. Contul de participant nu poate fi oferit ca garanţie.         
Fiecare firmă este înscrisă în programul de loializare cu un singur cont de participant. Participanţii care desfăşoară activitatatea în mai multe locaţii cu personalitate juridică vor acumula toate punctele într-un singur cont comun.

III. Siguranţa parolei

Participantul se va asigura de confidenţialitatea parolei pentru participarea la programul extra. În cazul în care suspectează că o altă persoană a aflat parola sau că aceasta a fost folosită în mod abuziv, participantul trebuie să îşi schimbe imediat parola şi să informeze furnizorul de servicii, Ideologiq, prin intermediul formularului de contact de pe site, cu privire la suspiciunea abuzului.
În cazul unor daune rezultate ca urmare a neaducerii la cunoştinţă sau a informării cu întârziere în legătură cu acest aspect, organizatorul este exonerat de raspundere.

IV. Gestionarea punctelor

1. Acordarea punctelor

Pentru toate produsele participante la programul de loializare, pentru achiziţii de la unul din distribuitorii selectaţi, contul online al participantului va fi creditat cu puncte. Punctele nu sunt transferabile între participanţi şi nu pot fi transformate în bani sau alte bunuri decât cele din pagina cu premii de pe site-ul castrolpartnerclub.com.
Produsele Castrol participante la programul de loializare sunt: EDGE, Magnatec, Driveline, GTX,

Other (MCO, Power 1, Vecton, CRB, Hidraulice). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba produsele din programul de loializare generatoare de puncte şi numărul de puncte aferent achiziţiilor acestor produse şi va anunţa acest lucru prin intermediul paginii de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea modificărilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aloca un număr diferit de puncte pentru anumite produse participante generatoare de puncte, precum şi de a modifica metoda de calcul, comunicând acest lucru prin intermediul paginii de internet cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de următoarea lună calendaristică în care apare modificarea.
În plus faţă de punctele acordate standard, în cazul acţiunilor speciale de vânzare, sunt acordate participantului puncte exclusiv în conformitate cu condiţiile de participare pentru acest tip de acţiuni, stabilite de organizator. Condiţiile obligatorii de participare la acţiunile speciale de vânzări în cadrul programului extra sunt stabilite separat de către organizator şi transmise participanţilor.
Programul calculează valoarea netă a produselor achiziţionate de la distribuitorii incluşi pe pagina de internet începând cu luna începerii participării în program a societăţii comerciale şi până la sfârşitul lunii calendaristice în care se încheie programul sau la data în care societatea comercială încetează să mai participe în cadrul programului sau până la data excluderii din program a acestuia de către organizator.    

2. Situaţie puncte

Punctele înregistrare de organizator vor fi transferate în contul online al participantului. Punctele nu pot fi transferate de către participant unei terţe părţi.
Punctele câştigate în cadrul programului de loilizare sunt calculate lunar în contul individual online al participantului in cadrul platformei de loializare – organizatorul creditează punctele în cont pentru achiziţiile efectuate în luna calendaristică respectivă şi până în data de 30/31 a următoarei luni calendaristice.
Data de pe factura cu TVA emisă de distribuitor va stabili dacă produsul a fost achiziţionat într-o anumită lună calendaristică.
Punctajul este calculat în baza informaţiilor transmise organizatorului de către distribuitori. Participantul poate vizualiza situaţia curentă a punctelor accesând contul online personal. În cazul unui calcul incorect al achiziţiilor participantului de la un distribuitor, participantul trebuie să formuleze o plângere în scris şi să o transmită la adresa castrolclub@ideologiq.com în termen de maxim 30 de zile de la data calculului incorect al organizatorului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza modificarea numărului de puncte în cazul în care plângerea nu este transmisă în termenul specificat anterior - chiar şi în cazul în care participantul nu este vinovat pentru calculul incorect.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula decizia de a credita puncte în contul participantului sau de a deduce puncte din conturile individuale de pe pagina de internet în următoarele cazuri:

În cazul în care punctele au fost calculate incorect (indiferent de motiv) şi nu a fost corectată eventuala eroare de sistem,
În cazul în care participantul returnează produsul pentru care a primit puncte în cadrul programului către distribuitor (indiferent de motiv),
În cazul în care participantul a întârziat plata produselor către distribuitor cu un termen ce depăşeşte 30 de zile calendaristice,
În cazul în care, în momentul achiziţiei produsului, participantul încalcă, potrivit regulamentului, prevederile contractului semnat cu distribuitorul sau prevederile legale în vigoare sau se descoperă că a furnizat informaţii inexacte în program.  

Punctele pot fi deduse din contul participantului în orice moment pe parcursul desfăşurării programului. Dacă numărul de puncte din contul participantului este mai mic decât numărul de puncte care trebuie deduse, organizatorul are dreptul să anuleze comenzile plasate de către participant pentru primirea premiilor şi să excludă participantul din programul de loializare (dacă deducerea punctelor nu este posibilă pentru o perioadă de minim 3 luni). 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita participanţilor documente suplimentare care să ateste corectitudinea numărului de puncte cuvenite societăţii participante la programul extra (ex. facturi fiscale)

3. Expirarea punctelor

Punctele creditate în contul participantului sunt valabile 24 luni. Conform regulamentului, toate punctele îşi pierd valabilitatea la data încheierii programului (indiferent de data la care au fost obţinute).

Programul de loializare începe la data de 01 februarie 2020 şi va fi în vigoare până în momentul încheierii.

V. Premii

Participantul poate transforma punctele acumulate în premii, în obiecte / servicii care fac parte din oferta actuală (denumite în continuare, în mod colectiv, „premii”). Nu este posibilă plata contravalorii punctelor acumulate şi nici acumularea unei dobânzi pentru valoarea din contul participantului.
Plăţile suplimentare în numerar pentru primirea premiilor (în cazul în care numărul de puncte este insuficient pentru a plasa o comandă) sunt interzise.
Participanţii nu pot transfera drepturile lor la premii către terţi.
În cazul organizării unui alt program de către organizator, punctele neutilizate nu pot fi reportate în cadrul noului program.
În cazul în care există nelămuriri cu privire la corectitudinea informaţiilor despre participant înregistrate pe pagina de internet sau cu privire la corectitudinea numărului de puncte calculate în cadrul programului, organizatorul poate amâna livrarea premiilor până în momentul soluţionării acestor nelămuriri sau anula livrarea dacă se constată nereguli de orice fel. 

Valorificarea punctelor acumulate este posibilă abia atunci când s-au acumulat suficiente puncte pentru premiul pe care îl doriţi din magazinul extra online. Nu se pot formula pretenţii privind un anumit premiu, întrucât premiile sunt acordate în limita stocului disponibil. Organizatorul are dreptul să corecteze acordarea în mod evident eronat a premiilor.
Toate valorile care se referă la performanţă, mase, greutăţi şi dimensiuni sunt, în cazul în care nu este specificat contrariul, valori aproximative, care sunt furnizate în scop pur descriptiv şi care nu reprezintă garanţia unor caracteristici sau a disponibilităţii produselor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sortimentul de premii disponibil în programul de loializare şi numărul de puncte necesar dobândirii acestora prin actualizarea paginii de premii online.

La finalizarea procesului de comanda a premiilor, punctele transformate deja în premii nu mai pot fi schimbate înapoi în puncte sau în alte premii decât cele alese. 
Ideologiq este furnizorul de premii contractat de către organizator şi face în numele Castrol Lubricants RO serviciile legate de pagina cu premii. Ideologiq verifică imediat datele relevante şi disponibilitatea premiilor şi în cazul în care premiile nu sunt disponibile va contacta participantul în acest sens. În acest caz, Ideologiq va oferi un alt premiu cu o valoare identică. Dacă participantul nu doreşte premiul alternativ, comanda este anulată, iar punctele vor fi returnate în contul participantului de pe pagina de internet în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data la care participantul a confirmat refuzul premiului alternativ.
Premiile vor fi livrate prin curier la adresa existenta a participantului în pagina sa de profil, din intermediul platformei online. Livrarea se va realiza în termen de 14 zile de la plasarea comenzii facuta de catre Ideologiq catre furnizor. Organizatorul va anunţa prin intermediul paginii de internet dacă pentru distribuirea premiilor se va folosi o altă metodă de livrare.  Ideologiq va trimite participantului prin poştă (pe adresa la care s-a livrat premiul) avizul de însoţire separat, după livrarea premiului.
În cazul în care premiul nu poate fi livrat din vina participantului (în ciuda a două încercări de livrare), acesta va fi pierdut. Într-un astfel de caz, punctele folosite pentru premiu nu vor fi returnate în contul online al participantului.
Nu se pot formula niciun fel de pretenţii privind schimbarea sau înlocuirea premiului, adresate organizatorului, respectiv furnizorului de servicii.
Participantul are obligaţia de a verifica integritatea premiului la recepţia sa. În cazul în care participantul constată că premiul nu este conform cu comanda, este incomplet sau deteriorat, participantul trebuie să refuze recepţia şi să menţioneze în scris transportatorului motivul refuzului. Participantul poate contacta service center-ul sau va fi contactat de către service center. Participantul poate opta pentru ca punctele valorificate de către el să fie creditate înapoi în contul său sau să i se înlocuiască premiul cu unul identic sau echivalent. Organizatorul este exonerat de orice răspundere sau desdăunare aferente unor eventuale nereguli sau reclamaţii privind neconformitatea sau neonorarea premiilor, întreaga răspundere fiind a funizorului de servicii (Ideologiq).
În cazul în care un premiu prezintă defecte, se va proceda în conformitate cu procedura de acordare a garanţiei stipulată în certificatul de garanţie, organizatorul fiind exonerat de orice răspundere.
Premiile obţinute în cadrul programului de loializare sunt considerate drept venituri realizate şi fac obiectul impozitarii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regimul taxelor şi impozitelor privind premiile este cel aplicabil confrom legii la data acordării.

VI. Anularea participării

Participarea la programul de loialitate poate fi anulată în orice moment de către organizator. Anularea programului de către organizator se realizează prin intermediul Castrol Lubricants RO şi va fi anunţată pe pagina de internet a programului de loializare în functie de rezultatele programului și interesele organizatorului. Dreptul de valorificare a punctelor acumulate până în momentul anulării participării nu este afectat de prezenta prevedere.
Încetarea programului are loc la data specificată în preavizul dat de organizator, însă nu mai devreme de 3 luni de la data publicării preavizului.
După publicarea preavizului, înregistrarea în cadrul programului nu mai este posibilă. Achiziţiile de la distribuitorii incluşi în programul de loializare nu vor fi considerate în cadrul programului după ultima zi a lunii în care organizatorul a anunţat încetarea programului.
În ziua încetării programului (aşa cum a fost specificată în preaviz) toate punctele neutilizate îşi vor pierde valabilitatea, nu vor mai putea fi transformate în premii şi nu vor oferi participantului dreptul de a solicita înlocuirea premiilor.
Comanda premiilor după încetarea programului este posibilă doar pentru participanţii care au redobândit punctele în urma situaţiilor de recreditare a punctelor sau refuzării unui premiu alternativ (conform capitolului 5), după anunţul privind încetarea programului şi se va efectua prin contactarea service center-ului pe e-mail în termen maxim de 7 zile de la data încetării programului.
Livrarea unui premiu poate avea loc după încetarea programului, în conformitate cu condiţiile descrise în acest document afişat pe pagina de internet a programului de loializare.

VII. Părăsirea sau excluderea din programul de loializare

VII.1. Participantul are dreptul să părăsească în orice moment programul prin cererea de ştergere, prin intermediul formularului din pagina de contact a platformei, a contului existent pe pagina de internet.
Participantul poate fi exclus din program de către organizator în următoarele situaţii: În cazul în care în contul participantului de pe pagina de internet nu este creditat cu niciun punct în termen de 3 luni de la înregistrarea acestuia.

În cazul în care se dovedeşte că societatea nu are dreptul să participe la program, în conformitate cu capitolul 1, punctul 1.2 din acest document.

În cazul în care societatea care participă la program încalcă Termenii şi condiţiile, prevederile contractului semnat cu distribuitorul sau legislaţia în vigoare.

În cazul menţionat în cadrul capitolul 4, punctul 4.2, paragraful 6 din Termeni şi condiţii.

În cazul defectelor observate în timpul procedurii de verificare menţionate în cadrul ultimului paragraf al acestui capitol din Termen şi condiţii.

VII.2. Excluderea din program înseamnă că toate punctele acumulate în contul programului de loializare şi cele cuvenite pentru achiziţiile din luna respectivă sunt pierdute şi toate comenzile de premii sunt anulate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita returnarea tuturor premiilor primite sau a contravalorii acestora în cazul în care se dovedeşte că participantul nu îndeplinea toate condiţiile de participare la program în momentul înregistrării pe pagina de internet sau în cazul în care se dovedeşte că a obţinut un premiu prin încălcarea Termenilor şi condiţiilor sau a legislaţiei în vigoare.
VII.3. Reprimirea în program este posibilă doar în situaţiile descrise în cadrul punctului 5 mai sus menţionate în cadrul acestui capitol. Reprimirea în program nu dă dreptul la redobândirea punctelor acumulate anterior sau a comenzilor plasate înainte de reînregistrare, cu excepţia cazului în care anularea calităţii de participant în cadrul programului este rezultatul unei erori din partea organizatorului, iar informaţiile privind reprimirea pot fi recuperate.
VII.4. În orice moment pe parcursul programului, reprezentanţii Castrol Lubricants RO au dreptul să verifice dacă participantul desfăşoară activitatea comercială descrisă în cadrul capitolului 1, punctul 1.2, din acest document, prin efectuarea unor verificări personale la sediul acestuia, adică la adresa participantului în contulu său din platforma online. În cazul în care verificarea are un rezultat negativ (ex. se stabileşte că nu există un participant care să funcţioneze la adresa înregistrată pe pagina de internet), organizatorul are dreptul să excludă participantul din program cu consecinţele menţionate în cadrul capitolului 7, paragraful 2 din Termeni şi condiţii.

VIII. Răspundere
Răspunderea organizatorului este limitată in condiţiile legii române, respectiv conf.  Art. 1355 Cod civil, respectiv numai:

în cazul unei rele intenţii sau neglijenţe grave,
în cazul acţiunilor intenţionate sau grave care aduc atingere vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii,
în cazul încălcării intenţionate sau din neglijenţă gravă a obligaţiilor contractuale importante,
în cazul răspunderii obligatorii în conformitate cu legea privind răspunderea în cazul produselor,
în cazul existenţei unei alte răspunderi legale obligatorii.
 
Având în vedere caracterul  de „premiere” în cadrul programului de loializare, prin asimilare cu prevederile art. 1354 Cod civil, o răspundere mai cuprinzătoare decât prevede prezentul capitol, în ceea ce priveşte despăgubirile, este exclusă, indiferent de natura juridică a pretenţiei formulate.
Dacă răspunderea privind despăgubirea acordată de organizatori este exclusă, acest lucru este valabil şi în cazul răspunderii individuale a angajaţilor, reprezentanţilor şi delegaţilor acestuia.

În ciuda utilizării celor mai recente tehnologii, este posibil ca transmiterea online a datelor să nu poată fi realizată cu acurateţe şi/sau de fiecare dată. De aceea, organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte accesul permanent şi neîntrerupt la pagina de Internet castrolpartnerclub.com, erorile tehnice şi electronice care nu au fost influenţate de organizator sau de reprezentanţii acestuia. De asemenea, organizatorul nu răspunde pentru prelucrarea sau acceptarea întârziată a ofertelor/actiunilor, situaţii cauzate de problemele apărute la transmiterea datelor.

IX. Modificarea condiţiilor de participare şi de plasare a comenzilor

Organizatorul îşi rezervă dreptul, respectând un termen de 3 luni sau, în cazul prezentării unui motiv întemeiat, chiar şi fără respectarea acestui termen, de a modifica esenţial sistemul, dar numai după ce este asigurată respectarea intereselor participanţilor si se va anunta prin intermediul site-ului programului de loializare.       

Organizatorul îşi rezervă dreptul, să modifice şi/sau să completeze prezentele Termeni şi condiţii. Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor printr-o notificare afisata la autentificarea în cont şi prin intermediul site-ului programului de loializare. Este obligatorie acceptarea noii versiuni de Termeni şi condiţii pentru accesul în cont şi continuarea participarii. O modificare şi/sau o completare se va considera ca fiind acceptată de către participant dacă acesta nu se retrage în termen de o lună de la afişarea pe site a noii versiuni sau dacă participantul se înscrie în programul de loializare pentru prima dată.

X. Specificaţii privind protecţia datelor

În vederea participării la programul de loializare este necesară colectarea, salvarea şi utilizarea de diverse date cu caracter comercial si legate de persoana care reprezintă societatea comercială. Se găsesc informaţii suplimentare accesând Protecţia datelor.   

Datele de participare sunt furnizate voluntar reprezentanților Castrol Lubricants RO fiind necesare pentru participarea în cadrul programului de loializare. Persoanele care furnizează datele, au dreptul de a accesa informaţiile, de a le corecta sau de a solicita ca acestea să fie eliminate.
Datele precum codul de identificare fiscală, denumirea şi adresa participantului vor fi transmise distribuitorilor pentru a putea calcula în mod corect punctele participantului.        
Se vor aplica prevederile în vigoare privind protecţia datelor.

XI. Instanţa competentă

Instanţa competentă va fi instanţa de la sediul organizatorului.
De asemenea, organizatorul are dreptul de a apela la o instanţă în a cărei jurisdicţie se află sediul sau entitati subsidiare ale participantului.

XII. Dispoziţii finale

Toate relaţiile juridice între organizator şi societatea care plasează comanda sunt reglementate de legislaţia în vigoare din România, excluzând prevederile privind conflictul de legi şi cele ale Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri.

În cazul în care dispoziţiile individuale ale prezentelor Termeni şi condiţii sunt inaplicabile sau contravin reglementărilor legale, restul dispoziţiilor nu vor fi afectate. Dispoziţia inaplicabilă va fi înlocuită de comun acord de părţile contractuale cu o alta care să se apropie cât de mult de scopul economic al dispoziţiei inaplicabile. Prezenta prevedere este valabilă şi în cazul unor lacune de reglementare.
Toate plângerile referitoare la programul extra trebuie transmise în scris la adresa: castrolclub@ideologiq.com. Veţi primi un răspuns la plângerile formulate în termen de 14 zile de la data primii acestora. 
În cazul în care există neclarităţi sau în cazul încălcării oricăror drepturi sau neîndeplinirii oricăror obligaţii de către participanţi, premiile nu vor fi acordate sau livrate către participanţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita participanţilor documente suplimentare care să ateste corectitudinea numărului de puncte cuvenite societăţii participante la programul de loializare (ex. facturi fiscale cu achiziţiile de produse participante la extra de la distribuitorii selectaţi).    
Pentru fiecare caz în parte se vor aplica Termenii şi condiţiile din versiunea aflată în vigoare pe pagina de internet a programului de loializare.